Artystyczne Spotkania Młodych

W tym roku Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie rozpoczął działalność w świetlicach wiejskich należących do sołectw naszej gminy. Zaplanowano szereg wydarzeń dla mieszkańców pod nazwą Artystyczne Spotkania Młodych, pierwsze z nich odbyło się w Kochanowie pn. Dziecięcy Wieczorek Czytelniczy z multimedialnym pokazem. Następne spotkanie w Dąbrówce, zapowiada się wydarzenie o charakterze muzycznym. W Kochanowie zaplanowano jeszcze spotkania 2, 16, 30 marca, zapraszamy.