Dzéń Jednotë Kaszëbów w Lëzënie!

Dzéń Jednotë Kaszëbów w Lëzënie! W programie prelekcjô ò naji historie, a téż artistnô próba ji zrozmieniô w szpëtôklu „Naja krëwiô”. Nie zafelëje téż mùzycznégò dzéla. 🙂
Rôczą Wójt Gminë Lëzëno Jarosłôw Wejer, Kaszëbskò-Pòmòrsczé Zreszenié part Lëzëno, Gminnô Pùblëczno Bibloteka m. Léòna Ropla w Lëzënie i Gminny Òstrzódk Kùlturë w Lëzënie. Partnérama wëdarzeniô są Bertrand, PROCSB i Kaszëbskô Jednota.