Gildia Wielbicieli Przygód RPG

Spotkania  odbywają  się w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie w każdy wtorek w godzinach 16:00-19:00. Pierwsze sesje będą prowadzone w systemie D&D 3.5.