GOK Luzino beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury

Udało się! Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie beneficjentem programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura – Interwencje 2021”!

Nagrodzono nasz pomysł „Prymas Tysiąclecia 2.0”, w którym przywołamy postać Kardynała Stefana Wyszyńskiego w 120. rocznicę jego urodzin i w roku beatyfikacji (planowanej na wrzesień 2021).

Zgłoszono blisko 2600 wniosków (60% więcej niż rok wcześniej), a wsparcie otrzymało jedynie 263 podmiotów. Grant dla GOK Luzino to 10 tys. zł.

Więcej szczegółów wkrótce.