GOK Luzino zaproszony do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Marketing w Kulturze” w maju w Gdańsku!

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie spotkało w ostatnim czasie duże wyróżnienie. Dzięki intensywnej pracy i zaangażowaniu wielu osób, działalność instytucji jest coraz szerzej dostrzegana na scenie ogólnopolskiej. Otrzymaliśmy tak niezbędną w pracy w kulturze swobodę realizacji celów, dzięki zaufaniu jakim obdarzył nas organizator – Gmina Luzino, rada gminy i pośrednio także firmy prywatne.
Pewną formą nagrody za cały ten trud jest udział GOK Luzino w prestiżowej konferencji Marketing w Kulturze, 11-12 maja 2021, organizowanej przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku.
Podczas paneli, odbywających się co roku, spotykają się i dzielą swoimi doświadczeniami specjaliści z całej Polski. Na zaproszenie Anny Rudnickiej prowadzącej blog kulturanaczasie.pl, przedstawiciel GOK Luzino opowie o naszych najważniejszych, wspólnych działaniach. Zapraszamy osoby zainteresowane do udziału w płatnym wydarzeniu online.