Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej GOK Luzino

W dniu 27.03 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej przy dyrektorze Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie.
Członkowie Rady widoczni na zdj. to:
– Przewodniczący p. Tomasz Kafel (wybrany w głosowaniu przez 16 Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Luzino)
– p. Wieslaw Trepczyk (wybrany przez Radę Gminy)
– Sekretarz p. Oktawia Kwidzińska (wybrana przez zespół GOK Luzino)
Po zrobieniu zdjęcia dołączyła do nas p. Marzena Meyer (delegowana do Rady przez Wójta Gminy Luzino).
Członkiem organu jest także p. Adam Hebel, wybrany w głosowaniu przez 17 grup artystycznych działających przy GOK Luzino.
Rada jest organem doradczym i pomocniczym dyrektora GOK Luzino z kompetencjami pomocy w realizacji zadań statutowych oraz promocji instytucji w Gminie i na zewnątrz. Podczas spotkania omawiano bieżące plany działalności GOK Luzino.