Konsultacje Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Ważna informacja dla wszystkich, którym leży na sercu kultura i inne dziedziny życia w naszej gminie!
LGD „Kaszubska Droga” informuje, iż w dniu 30 stycznia 2023 r. w godz. od 16:00 do 20:00 w Sali OSP w Luzinie, ul. Ofiar Stutthofu 39 przeprowadzi konsultacje społeczne w zakresie przedstawienia celów i działań w ramach strategii w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań.

 

Informacja w formie pdf:

konsultacje styczeń druk