KULTURA RESTART

Nasz GOK otrzymał zaproszenie na spotkanie ludzi kultury pn. KULTURA RESTART, które odbyło się w Gdańskiej Szkole Artystycznej w Gdańsku. W panelach dyskusyjnych uczestniczyli przedstawiciele m.in. Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru 3.5, NGOsów oraz Urządu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku i specjalistów w dziedzinach prawa i pozyskiwania środków zewnętrznych.

W trakcie spotkania powołano Zespół Antykryzysowy dla Kultury Pomorskiej. Jesteśmy dumni mogąc uczestniczyć w tak istotnych momentach dla kultury naszego regionu.