Malowanie i Rysowanie dla Dzieci

Zajęcia prowadzi Grażyna Malak.

Grupa skupiała 12 dzieci z terenu gminy Luzino. Zajęcia odbywają się  raz  w tygodniu w każdą środę od godz. 15.00-17.00 w okresie roku szkolnego.  Zajęcia bezpłatne.