Spotkanie z pracownikami po wizycie studyjnej w Słupsku – 3 sierpnia 2020 r.

Uczestnicy wizyty studyjnej przedstawili relacje odbytej wizyty w Słupsku w ramach projektu „Zaproś nas do siebie”. Dzięki prezentacji, która została przygotowana przez uczestniczki wizyty mieliśmy możliwość porównania funkcjonowania innych instytucji z naszą. Wizyta pozwoliła na wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami instytucji kultury. Instytucje, które poznali nasi pracownicy podzieliły się informacją na temat narzędzi pracy z lokalną społecznością. Inicjatywa wizyty na terenie Słupska była inspiracją do rozwoju naszej instytucji i pozwoliła nawiązać kontakty zawodowe z innymi instytucjami biorącymi udział w projekcie. Osoby uczestniczące w wizycie studyjnej dostały „zadanie domowe”, które polegało na znalezieniu fenomenu w swojej miejscowości. Po burzliwej dyskusji postanowiliśmy upamiętnić założyciela naszej Izby Regionalnej  śp. Feliksa Sikorę.