GOK Luzino dla bezpieczeństwa w sieci

Pomimo pandemii GOK Luzino wciąż prowadzi i koordynuje bezpłatne zajęcia z „Bezpieczeństwa w sieci”, dedykowane dzieciom z naszej gminy w wieku 10-14 lat.
Podczas spotkań online uczestnicy uczą się skutecznych metod reagowania na zagrożenia wynikające z korzystania z sieci, rozpoznawania zagrożeń, kulturalnego i bezpiecznego korzystania z internetu oraz unikania w nim hejtu.
Działanie sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).