Wspólne Cele i Partnerstwo

W styczniu miały miejsce spotkania z paniami z Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Luzino. Wspólny cel to określenie współpracy w zakresie promocji szeroko pojętej działalności kulturalnej w sołectwach oraz partnerstwa przy kilku wydarzeniach.