Wyjazd Regionalnego Teatru Dramatycznego z Luzina na Sejmik Teatrów Wsi Polskiej na lubelszczyznę

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie zaprasza na Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej odbywający się w dniach 15-17 października w Tarnogrodzie.
Wśród grup prezentujących się na nie konkursowym przeglądzie będzie m.in. Regionalny Teatr Dramatyczny z Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie, który zaproponuje spektakl „Ścinanie Kani”. Trzymamy kciuki! A wszystkich, którzy w najbliższą niedzielę będą akurat w okolicy Tarnogrodu zachęcamy do wspierania artystów z Luzina na miejscu.