Zapis wideo ze spotkania autorskiego z Adamem Heblem 15.08.2021 – autorem książki współwydanej przez GOK Luzino

Krótka informacja o spotkaniu zredagowana w j. kaszubskim:

Nen dzél „Ògródka” béł nagróny w Lëzënie z ùdzélã môlowëch aktorów i pùbliczi. Dark Majkòwsczi gôdôł z Adamã Héblã, aùtorã ksążczi fantasy „Droga wòlnëch lëdzy” (wëdóny przez Mùzeùm Kaszëbskò-Pòmòrsczi Pismieniznë i Mùzyczi we Wejrowie i Gminowi Òstrzódk Kùlturë w Lëzënie) ò jegò dokazu a téż ò stojiznie kaszëbskòjãzëkòwégò fantasy.

Cały film można zobaczyć tutaj.