Zapraszamy Wielbicieli Przygód RPG

Zawiązała się Gildia Wielbicieli Przygód RPG. Spotkania będą odbywały się w Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie w każdy wtorek w godzinach 16:00-19:00. Na zebraniu ustalono cele i plan działania określając, że pierwsze sesje będą prowadzone w systemie D&D 3.5.