Ankieta dotycząca działań na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”

Lokalna Grupa Działania „Kaszubska Droga” zaprasza do udziału w badaniu mającym na celu analizę problemów, potrzeb i potencjałów rozwojowych na terenie objętym realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Kaszubska Droga”.

Poznanie opinii mieszkańców gmin Linia, Luzino, Łęczyce i Szemud pozwoli na to aby projektowane w przyszłości działania, realnie odpowiadały na problemy i wyzwania, z jakimi spotykają się jego mieszkańcy.

Zgromadzone dzięki ankiecie dane pozwolą na precyzyjne określenie kierunków działań, celów oraz przedsięwzięć, jakie znajdą się w opracowywanym dokumencie strategicznym. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Zachęcamy do wypełnienia ankiety.