Projekty

Za pośrednictwem internetu odbyła się pierwsza wizyta w ramach nowego przedsięwzięcia jakim jest udział w ,,Zaproś nas do siebie”. Przed komputerami spotkało się 28 osób z 16 instytucji kultury w całej Polsce. Nasz Ośrodek jest jedną z dwóch instytucji kultury na pomorzu, która weźmie udział w 8 – miesięcznym programie prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury, do założeń którego należy m.in. nauka poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymiana doświadczeń itp.