Chór Lutnia

Chór mieszany „Lutnia” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie założony został w roku 1994 z inicjatywy Stanisława Perszona. Prezesi „Lutni” to kolejno: Franciszek Okuń, Stanisław Perszon, Alicja Hinz oraz obecnie Zygmunt Brzeziński. Dyrygenci: Jerzy Szostakowski, Anna Kosik i Bernadeta Benkowska. Od jesieni roku 2000 dyryguje dr Tomasz Fopke.

W repertuarze zespołu znajduje się kilkaset pozycji w kilku językach, głównie religijnych i regionalnych. Śpiewacy specjalizują się w wykonywaniu utworów w języku kaszubskim. Śpiewają przeważnie a cappella, chociaż chętnie współpracują z instrumentalistami, w tym z akordeonistami: Ryszardem Borysionkiem i Wojciechem Złochem.

Chór daje kilkadziesiąt koncertów rocznie, występując w kraju i zagranicą. Często gości w regionalnej i ogólnopolskiej telewizji. Zdobył szereg znaczących nagród i wyróżnień. Posiada własny sztandar oraz logo (lutnię dzierżoną przez gryfa). Chórzyści występują w jednolitych strojach, korzystają z oryginalnych teczek nutowych. Informują o bieżącej działalności za pomocą m.in. mediów społecznościowych.

Chór przyczynił się do powstania i rozwoju kaszubskiego ruchu śpiewaczego – jest  jednym z członków – założycieli Rady Chórów Kaszubskich (Parchowo, 2004 rok) oraz pierwszym gospodarzem Zjazdu Śpiewaków Kaszubskich w roku 2003.

Lutnia ma na swoim koncie dziewięć płyt CD: Pierszô Kaszëbskô Pasja (2003); Kaszëbi na Gòdë (2003); Bògù spiewac chcã (2004); Kaszëbi na Gòdë II (2005); Wëcmanim, Panie (2009); Oratorium Sianowskie (2009),  Bôjkã na głosë (2014); Szpòrtë z Lutnią. Kaszubska biesiada z dowcipami (2016); Koncert dialogowy na chór, organy i saksofon „Missa pro pace (2019) oraz trzy DVD: Pater noster. I Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej. Strzepcz; Pater noster. II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej. Strzepcz 2016 oraz Lëzëno, mòja wies, Luzino 2019.

Najpełniej historia i dokonania chóru ukazane są w publikacji pt. „Historia ruchu śpiewaczego na Kaszubach – gmina Luzino”, przygotowanej przez zespół redakcyjny w składzie: Zygmunt Brzeziński, Tomasz Fopke, Alicja Hinz, Zofia Mielke, Małgorzata Pobłocka a wydanej przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie w roku 2014. Działalność chóru była przedmiotem m.in. pracy magisterskiej Wojciecha Złocha, obronionej w roku 2019 na Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Członkowie „Lutni” spotykają się na cotygodniowych próbach śpiewu w sali remizy luzińskiej Ochotniczej Straży Pożarnej (ul.Ofiar Stuthoffu 39), w czwartki, w godzinach 17.30-19.30.

Zapraszamy Panie i Panów chętnych do wspólnego muzykowania!