Zakup sprzętu dofinansowanego ze środków MKiDN

Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie dokonał zakupu sprzętu w ramach zadania GOK Luzino 2.0, które było płatne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40 000,00 zł w ramach umowy nr 09837/23/FPK/NCK. Zadanie ,,dofinansowano ze środków Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego’’.

Zakup kompletu sprzętu do obsługi technicznej (dźwięk, oświetlenie, scena, efekty wizualne) przy prowadzeniu działalności artystycznej, organizacji kursów, edukacji kulturalnej przez Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie. Operacja jednoetapowa i w sposób kompletny umożliwiająca techniczną
obsługę, wzmocnienie jakości istniejących i organizację nowych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez GOK oraz poszerzenie oferty edukacji kulturalnej dla mieszkańców całej Gminy.