Konkurs Narodowego Centrum Kultury dla organizacji pozarządowych

Narodowe Centrum Kultury zaprasza grupy nieformalne i organizacje pozarządowe do udziału w programie „Odkryj Swój Skarb”. To, co wyróżnia program spośród innych to to, że nie należy tu mówić o tym, co chcemy zrealizować w naszym otoczeniu, ale opowiedzieć o działaniach już odbytych.
Zgłaszane mogą być projekty dotyczące dziedzictwa lokalnego oraz umacniania tożsamości lokalnej, w szczególności związane z niematerialnym i materialnym dziedzictwem kultury, dziedzictwem przyrodniczym czy edukacją w zakresie odpowiedzialności obywatelskiej. Okres, który można uwzględnić we wniosku obejmuje 1.01.2018 – 15.03.2021 r.
Dla najciekawszych wnioskodawców przewidziane są nagrody w formie warsztatów i webinarów.
Zapraszamy organizacje działające w gminie do udziału w konkursie!
Grafika: Widoki.studio