Sukces KGW Kaszubianki Zelewo na XXIV Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych

KGW Kaszubianki Zelewo zdobyły 3. miejsce na XXIV Ogólnopolskich Igrzyskach Ludowych Zespołów Sportowych w Łodzi w konkurencji przeciągania liny! Serdecznie gratulujemy naszym paniom i cieszymy się, że nie tylko kulturalnie i kulinarnie reprezentują na zewnątrz naszą gminę.